Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program SYLFF

SYLFF jest Funduszem Stypendialnym im. Ryoichi Sasakawa dla Młodych Liderów, ustanowionym w roku 1987. Dotychczas 69 uniwersytetów, wśród których jest Uniwersytet Jagielloński, oraz konsorcjów w 45 krajach (łącznie 88 instytucji) otrzymało dar w wysokości 1 miliona dolarów amerykańskich od Nippon Foundation.

Te instytucje, członkowie sieci SYLFF, przeznaczają zyski wypracowane z owych darów na stypendia dla obiecujących magistrantów i doktorantów w naukach społecznych, humanistycznych i artystycznych, aby mogli studiować w swych macierzystych uczelniach lub za granicą. (SYLFF w UJ – tylko za granicą).

Określenie "Program SYLFF" jest często używane dla objęcia całości tego programu stypendialnego. "Sieć SYLFF" to określenie uniwersytetów lub grup instytucji, które otrzymały ww. dary od Nippon Foundation. "Stypendyści SYLFF" to ponad 13 000 studentów, którzy otrzymali stypendia w ramach tego programu.

Wydział Stypendiów, The Tokyo Foundation, administruje Programem SYLFF oraz innymi programami z nim związanymi:

SYLFF Plus

  • SYLFF Research Abroad - Podania SYLFF Fellows, którzy są na studiach doktoranckich w UJ i nie korzystali z programu FMP jako doktoranci będą przyjmowane przez Koordynatora Programu SYLFF do 6 stycznia 2012. Należy dodatkowo dołączyć aktualne zaświadczenie o statusie doktoranta w UJ (kierunek, rok studiów, przewidywany termin ukończenia studiów doktoranckich). Podania będą rozpatrywane 9 stycznia
  • SYLFF Prize
  • SYLFF Website & SYLFF Connect