Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

25-lecie SYLFF

Uroczystość 25-lecia Programu SYLFF w UJ

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 17 Maja 2017

Miejsce: Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15, Kraków

I część – Aula Collegium Maius

II część – sala Bobrzyńskiego

 

I CZĘŚĆ – UROCZYSTOŚCI 25-LECIA          

11:00 – 11:40

Słowa powitania:

  • prof. dr hab. Stanisław Kistryn, Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych
  • Jego Ekscelencja Ambasador Japonii w Polsce, Mr. Shigeo Matsutomi,
  • Mr. Yohei Sasakawa, Przewodniczący The Nippon Foundation
  • Ms. Maria Suzuki, Dyrektor The Tokyo Foundation
  • Prof. dr hab. Andrzej Mania, przewodniczący Zespołu ds. Sylff w UJ

11:40 – 13:00

Wypowiedzi 10 wybitnych absolwentów programu SYLFF w UJ

Prowadzenie: dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ, Prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, absolwent programu SYLFF, członek Zespołu ds. Sylff w UJ

13:00 – 13:20

Ceremonia wręczenia Medalu Plus ratio quam vis Panu Yohei Sasakawa

- Wygłoszenie laudacji przez p. prof. dr hab. Andrzeja Manię, przewodniczącego Zespołu ds. Sylff w UJ

- Wręczenie medalu przez JM Rektora UJ, prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka

- Wręczenie kwiatów i sesja zdjęciowa


13:20 - 14:40

Lunch w restauracji U Pęcherza


14:45 - 15:30

Zwiedzanie Muzeum UJ, Collegium Maius

 

II CZĘŚĆ – SEMINARIUM "Development policy in the 21st Century"

15:45 - 18:00

Seminarium naukowe na temat: "Development policy in the 21st Century" – opis seminarium poniżej.

18:30 - 20:00

Kolacja w sali Stuba Comunis

 

Seminar: Development Policy in the World in the 21st Century 

Time and venue: Collegium Maius of the Jagiellonian University, May 17th, 2017, 15:45-18:00

This seminar is an introductory discussion into a bigger project focused on development issues, followed by a conference, publication, workshops, possibly influencing MA study program at the Jagiellonian University (ISAD – International Security and Development).

 

Project background and goals

The current refugee crisis makes us thinking about support to people leaving their countries, aiming at better life mostly in the European Union. At the same time, there is lack of proper discussion about sources of problem, including ways of reconstructing, stabilizing and developing countries refugees come from in order to provide them better lives in their motherlands, not making them immigrants in countries, not always willing to support them.

As we have pool of examples in both East Asia and Central Europe, we think, it’s important to widespread our ways of dealing with political and economic transformation, trying to adapt those patterns in other countries, especially in Eastern Europe (conflict and rebuilding of the Ukraine, Moldova, Georgia), the Middle East and North Africa, Sub-Saharan Africa and Asia.

Having certain experiences in development of political systems, legal systems, economies and governance of given countries at various levels, inviting SYLFF Fellows and other experts to the conference and the seminar, as well as spreading the results of the discussion could contribute to this extremely important discussion, how to make those countries good place to leave, how to make them develop, how to use our ODA tools wisely (learning from Japanese and Nordic countries’ examples).

Tentative list of speakers and papers’ titles:

Radosław Rybkowski, Ph.D. (Jagiellonian University), Role of Education in Development in the 21st Century

Karina Jędrzejowska, Ph.D. (University of Warsaw), New Trends in Development Financing

Saide Jamal (University of Coimbra), Human Rights and Economic Development: Participatory Budgeting Contributions to the Governance of Sustainable Cities

Paweł Laidler, Ph.D. (Jagiellonian University), Challenges of Constitutionalism in Developing Countries

Alicja Głuszek, Ph.D. (Jagiellonian University), Mexican migration towards the US and its implications for the human & social development in the NAFTA region

Anna Wróbel, Ph.D. (University of Warsaw), The Rise of Bilateralism in China's Trade Policy: Implications for Economic Development

Monika Różalska (Jagiellonian University), Indigeneity, Autonomy and Effectiveness of Homegrown Development in Africa: The Case of Rwanda

Marcin Grabowski, Ph.D. (Jagiellonian University), Asian Development Patterns in Africa: Comparative Analysis

Wiadomości (archiwalne)

  • Nowa edycja stypendiów SYLFF jest ogłaszana co roku w Komunikatach DWM w lutym i umieszczana na stronie www SYLFF UJ.

  • Z uwagi na to, że pojawiają się nowe programy oferowane przez Tokyo Foundation dla SYLFF Fellows, jak SYLFF Prize, Forum, SYLFF Fellows są proszeni o przekazywanie Koordynatorowi Programu SYLFF aktualnych adresów e-mailowych przy każdorazowej zmianie oraz aktualizowanie ich na stronie The Tokyo Foundation. Instrukcje będą przekazane przez TKFD.

  • W grudniu 2007 roku zostały dopięte wszystkie kwestie formalne związane z zalożeniem lokalnego stowarzyszenia SYLFF Fellows na Uniwersytecie Jagiellonskim - JUSFA (Jagiellonian University SYLFF Fellows Association), które faktycznie zaczęlo działać od lutego 2008 roku, kiedy to ukonstytuowal się Zarząd stowarzyszenia. JUSFA jest organizacją zreszająca byłych i obecnych stypendystów SYLFF w celu realizacji wspólnych projektów naukowych, współpracy z Tokyo Foundation oraz innymi lokalnymi stowarzyszeniami SYLFF na całym świecie. Członkowie JUSFA planują w najbliższym czasie zorganizowanie międzynarodowej konferencji/seminarium na temat działalności organizacji pozarządowych w Europie Środkowo-Wschodniej i Azji, a także spotkania polskich stypendystów SYLFF w Krakowie. Obecnie przygotowywania jest również strona internetowa stowarzyszenia (www.jusfa.org). Wszystkich byłych i obecnych SYLFF Fellows zapraszamy do współpracy - JUSFA ma swoją siedzibę w Rynku Głównym 34, II piętro, pok. 3, tel. 692 484 406 (dr Paweł Laidler).