Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarium

Termin dodatkowego konkursu: 24 czerwca - 10 września 2021 roku

Kompletne podania należy składać do 10 września br. (do godz. 15.00) u koordynatora SYLFF UJ w Dziale Współpracy Międzynarodowej, ul. Czapskich 4, pok. 25.

Niekompletne podania nie będą przyjmowane. Tylko opinie mogą być składane osobno. Żadne dokumenty nie będą przyjmowane po tym terminie. Ewentualny wyjątek to oryginał zaproszenia, które można przynieść najpóźniej na rozmowę kwalifikacyjną.

Kilka dni przed kwalifikacją

Osoby, których projekty zostaną wysoko ocenione mogą być zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Koordynator SYLFF UJ wyśle do wstępnie zakwalifikowanych osób, e-mail (na adres podany w Application Form) z załącznikiem zawierającym listę wszystkich osób dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej. Lista jest sporządzana w porządku alfabetycznym. Na liście będzie konkretny dzień i godzina rozmów z poszczególnymi kandydatami. Najpóźniej w momencie składania dokumentów można uzgodnić inny dzień i godzinę w obrębie czasu przewidzianego na rozmowy kwalifikacyjne. Wydrukowana lista będzie do wglądu w DWM, pok. 25.

Termin nowego konkursu zostanie podany w późniejszym czasie

Posiedzenie Zespołu ds. SYLFF UJ. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się najprawdopodobniej zdalnie w dniu 15 września 2021 roku. Głównym językiem rozmów będzie j. angielski, jednak niektóre języki europejskie również są możliwe. Nie trzeba tego zgłaszać wcześniej. Uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej jest warunkiem rozpatrzenia podania.

Wkrótce po posiedzeniu Komisji

Lista osób zakwalifikowanych będzie umieszczona na stronie Stypendyści SYLFF.

Kandydaci niezakwalifikowani otrzymają swoje podania z powrotem z wyjątkiem opinii, które zostaną zniszczone. Osoby te są proszone o zgłaszanie się do Koordynatora SYLFF po odbiór dokumentów.

Wysokość stypendium

University at Buffalo Foundation, Inc. przekaże do Uniwersytetu Jagiellońskiego dokładną informację o dostępnej ogólnej kwocie stypendialnej na stypendia SYLFF.

Koordynator SYLFF UJ przekaże zakwalifikowanym kandydatom listownie (list polecony na adres korespondencyjny podany w Application Form) rezultaty kwalifikacji. Do listu będą dołączone zaświadczenia w j. polskim i angielskim o przyznaniu stypendium SYLFF. Na życzenie można otrzymać zaświadczenie z uwzględnieniem kwoty stypendium Jeśli zaświadczenie będzie potrzebne wcześniej, można je odebrać ale bez kwot.

Osoby zakwalifikowane, proszone są o przeczytanie instrukcji dotyczących dalszego postępowania.