Wymagane kwalifikacje

Starać się mogą osoby, które w momencie starania się o stypendium są studentami:

  • I - III roku studiów III stopnia
  • I roku studiów II stopnia*
  • IV roku jednolitych studiów magisterskich*

* Zakwalifikowani studenci będą mogli skorzystać ze stypendium w trakcie ostatniego roku studiów.

Dyscypliny naukowe w ramach których studenci odbywają studia uprawniające do składania aplikacji: nauki społeczne, humanistyczne, nauki o zarządzaniu, ekonomiczne i prawne.

Kandydaci, którzy już otrzymali stypendia SYLFF, mogą się starać ponownie. Ich nowe podania będą rozpatrywane pod warunkiem dołączenia do nich sprawozdań z poprzednich stypendiów.

Studenci zakwalifikowani na stypendia ERASMUS i/lub na wyjazdy w ramach wymiany bezposredniej mogą sie starać o stypendia w ramach programu SYLFF jeśli spełniają wszystkie jego kryteria.

KRYTERIA KWALIFIKACJI

Komisja dokonuje oceny zgłoszenia na podstawie złożonego przez kandydata kompletu dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej według poniższej skali punktowej:

  1. ocena aktywności kandydata związanych z pełnieniem roli przywódczej/ leadership: 0-10 pkt
  2.  ocena celów zaplanowanych badań związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej lub doktorskiej/ study objectives (cele jasno i dokładnie sformułowane): 0-5 pkt
  3. ocena dotychczasowych aktywności potwierdzających udział kandydata w pracach badawczych lub jego aktywności studenckich/ research and educational activities: 0-5 pkt