Zespół ds. SYLFF w Uniwersytecie Jagiellońskim

Siedmioosobowy Zespół powoływany jest przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na czteroletnią kadencję zgodną z kadencją władz uczelni.

Skład Zespołu na kadencję 2016-2020

 • Prof. dr hab. Andrzej Mania - Przewodniczący
 • Prof. dr hab. Piotr Kardas - Wydz. Prawa i Administracji
 • prof. dr hab. Małgorzata Kossowska – Wydział Filozoficzny UJ
 •  prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec – Wydział Polonistyki
 • dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
 • Dr hab. Michał Galas - Wydz. Historyczny
 • Dorota Maciejowska - DWM, również Sekretarz Zespołu i Koordynator Uczelniany

Reprezentant The Tokyo Fundation - Obserwator

 

Zespół SYLFF-skład 2016-2020

Zespół SYLFF - 3 zmiana w składzie na lata 2012-2016

Zespół SYLFF - 2 zmiana w składzie na lata 2012-2016

Zespół SYLFF - 1 zmiana w składzie na lata 2012-2016

Zespół SYLFF-skład 2012-2016

Zadania Zespołu

 • administrowanie Programem SYLFF,
 • coroczne ogłaszanie konkursów oraz kwalifikacja magistrantów i doktorantów starających się o stypendia w ramach tego programu,
 • rozdysponowanie wśród zakwalifikowanych osób funduszy stypendialnych dostępnych w danym roku,
 • kontakt z The Tokyo Foundation w sprawie funkcjonowania i rozwoju programu SYLFF oraz innych programów i przedsięwzięć z nim związanych,
 • sprawozdawczosć wobec Tokyo Foundation.